Program SOHiS

Program SOHiS dedykowany jest wszystkim placówkom przedszkolnym.

Został zaprojektowany, aby:

- wyeliminować ręczne wyliczanie kosztów związanych
z pobytem dziecka w przedszkolu;
- wykorzystać karty elektroniczne (np. karty miejskie) do automatycznej rejestracji obecności dzieci;
- zredukować formalności związane z rotacją dzieci;
pomiędzy placówkami (np. w okresie dyżurów wakacyjnych);
- zoptymalizować proces rekrutacji;
- zautomatyzować przygotowanie umów dla rodziców;
- wygenerować potrzebne raporty;
- zwiększyć bezpieczeństwo dzieci.

Funkcjonalności programu:
Rozliczenie obecności dziecka w placówce :
- program automatycznie naliczy opłaty za pobyt dziecka
 w przedszkolu na podstawie jego umowy oraz danych z listy obecności;
- system wyszczególni opłaty za wyżywienie i zajęcia dodatkowe;
- uwzględnione zostaną zwroty za nieobecność dziecka lub zajęcia, które się nie odbyły.

Prowadzenie rekrutacji:
- program umożliwia wprowadzenie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola;
- system dopuszcza udział w procesie rekrutacji w kilku placówkach jednocześnie;
- pozwala przypisać dzieciom odpowiednią punktację;
- umożliwia wygenerowanie list dzieci, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji w danej placówce.

Generowanie raportów:
- listy obecności;
- raporty wymagane przez urzędy miasta lub gminy;
- zestawienia dla MOPS-u;
- wykazy umów, obciażeń oraz odpisów - kwot, które należy zwrócić rodzicom.

Przygotowanie umów:
- program wygeneruje indywidualne umowy dla każdego dziecka.

 
 
 

Dlaczego warto wybrać nasz program?

-Nasz program niezawodnie działa już w 23 miejskich przedszkolach w Jaworznie. Nieustannie go rozwijamy tak, aby jak nalepiej odpowiadał potrzbom wszystkich placówek. W roku 2017 program SOHiS przedszkole wyposarzony został w specjalny moduł umożliwiający prowadzenie rekrutacji.

-Dodatkowo, za program SOHiS Przedszkole pobierana jest jednorazowa opłata. Oznacza to, że jego zakup jest przewidywalną inwestycją. Nie trzeba się więc martwić o to, że konieczne będzie ponoszenie wysokich, corocznych opłat abonamentowych. Dzięki temu nasi klienci otrzymują niezawodne narzędzie, na którym mogą swobodnie pracować przez długi czas.

-Na życzenie naszych klientów, zapewniamy także wsparcie serwisowe naszego programu. Jesteśmy również w stanie rozbudować go unikalne funkcjonalności, potrzebne w Państwa placówce.

 

Zapraszamy do kontaktu i do darmowej prezentacji naszego programu dla przedszkoli - napisz nam kiedy możemy się spotkać - sprzedaz@sohis.pl

 

 

 

 

System Rekrutacji Przedszkolnej (SRP) SOHiS

 

System Rekrutacji Przedszkolnej (SRP) to program przeznaczony dla placówek przedszkolnych, które chciałyby uprościć i przyśpieszyć proces rekrutacji dzieci.

SRP to platforma internetowa, umożliwiająca przedszkolom sprawne prowadzenie rekrutacji w oparciu o odpowiednie statusy.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów rekrutacji, SRP daje przedszkolom natychmiastowy wgląd w złożone przez rodziców wnioski wraz z wyliczoną dla nich punktacją.

System Rekrutacji Przedszkolnej automatyzuje proces prowadzenia rekrutacji we wszystkich miejskich przedszkolach.

System Rekrutacji Przedszkolnej (SRP) to również platforma dla rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci do przedszkola.

Strona internetowa www.nabordoprzedszkola.pl umożliwia składanie internetowych wniosków do wszystkich miejskich przedszkoli.

W przeciwieństwie do wniosków papierowych, wniosek elektroniczny wystarczy uzupełnić tylko raz, nawet jeśli staramy się o miejsce w kilku placówkach.

System Rekrutacji Przedszkolnej daje rodzicom możliwość sprawnego uzupełnienia wniosku z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

 

 

Funkcjonalności dostępne dla przedszkola

 

- globalny podgląd wszystkich wniosków złożonych przez rodziców do wybranej placówki

- możliwość podglądu elektronicznej wersji wniosku złożonego przez rodzica

- podgląd wszystkich oświadczeń i załączników, wgranych do systemu przez rodzica podczas składania wniosku

- możliwość pracy na zakładkach: nowe wnioski, wnioski biorące udział w rekrutacji, wnioski odrzucone

- możliwość oznaczenia czy wniosek jest kompletny i podpisany oraz czy jest zweryfikowany

- możliwość oznaczenia, że wniosek został złożony w formie papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru

- automatyczne przydzielenie punktacji we wszystkich wnioskach, według ustalonych kryteriów

- możliwość modyfikacji automatycznie nadanej punktacji wg dodatkowych kryteriów, ustalonych przez dyrektora przedszkola jeżeli istnieje tak konieczność

- możliwość pracy ze statusami, które umożliwiają prowadzenie rekrutacji:

Etap I - zakwalifikowany/ niezakwalifikowany

Etap II - przyjęty/ odrzucony

- możliwość wydrukowania listy dzieci, które są zakwalifikowane/ niezakwalifikowane/ przyjęte/ nieprzyjęte do wybranego przedszkola

- możliwość zakwalifikowania jednego dziecka do kilku placówek

- blokada pozwalająca przyjąć dziecko tylko do jednego przedszkola, automatycznie odrzucając je w pozostałych placówkach

 

Funkcjonalności dostępne dla rodzica

 

- możliwość założenia indywidualnego konta w systemie dla każdego dziecka

- możliwość wypełnienia wniosku przez internet i wgrania potrzebnych oświadczeń np. o niepełnosprawności

- możliwość edycji wniosku, do momentu dostarczenia go w wersji papierowej do przedszkola

- możliwość wydrukowania uzupełnionego wniosku w wersji papierowej

- możliwość sprawdzenia statusu rekrutacji z poziomu panelu rodzica

- możliwość wydrukowania oświadczenia woli z systemu

 

Panel dostępu rodzica:

Składanie elektronicznego wniosku - podstawowe dane kandydata

Składanie elektronicznego wniosku - dodawanie dodatkowych plików

Funkcjonalności dostępne dla Urzędu miasta lub gminy

 

- możliwość utworzenia indywidualnego formularza rekrutacyjnego dla każdego miasta lub gminy

- możliwość przydzielenia odpowiedniej punktacji dla wybranych pytań

- możliwość otwarcia i zakończenia rekrutacji w wybranym dniu, w wybranych godzinach w wybranych placówkach przedszkolnych

- możliwość podglądu statystycznego rekrutacji we wszystkich przedszkolach w gminie

- możliwość udostępnienia rodzicom wglądu w statusy rezerwacji z poziomu ich konta na platformie – od konkretnego dnia i godziny

- możliwość otwarcia rekrutacji uzupełniającej

 

Podgląd statystyk dla Urzędu Miasta

Jak przebiega proces rekrutacji w SRP ?

 

1.Rodzic zakłada konto w systemie, uzupełnia wniosek, wgrywa niezbędne oświadczenia i drukuje wniosek. Następnie podpisuje wniosek i zanosi go do przedszkola pierwszego wyboru.

2. Przedszkole pierwszego wyboru odbiera od rodzica podpisany wniosek, sprawdza czy zawiera on niezbędne załączniki i czy zgadza się z wersją elektroniczną.

3. Przedszkole pierwszego wyboru oznacza, że wniosek jest kompletny i podpisany – pozostałe przedszkola widzą, że przedszkole pierwszego wyboru przyjęło papierowy wniosek.

4. Każde przedszkole indywidualnie weryfikuje wniosek i przenosi go do zakładki rekrutacja. Kiedy w rekrutacji są już wszystkie wnioski, na podstawie ilości miejsc dostępnych w danej placówce nadaje się status zakwalifikowany dzieciom, które mają najwięcej punktów.

5. Przedszkola drukują listę zakwalifikowanych dzieci a rodzice z systemu pobierają oświadczenie woli, które drukują, podpisują i zanoszą do przedszkola.

6. Przedszkole po otrzymaniu oświadczenia woli od rodzica nadaje dziecku status przyjęty.