Program SOHiS Przedszkole dedykowany jest placówkom przedszkolnym. Umożliwia rozliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie listy obecności. Rozliczenie może także uwzględniać pozostałe koszty związane z pobytem dziecka w placówce takie jak opłaty za wyżywienie czy za udział w zajęciach dodatkowych. Program wykorzystuje karty zbliżeniowe pozwalające na rejestrację czasu jaki dziecko spędziło w przedszkolu.

System nie tylko rozlicza należność za czesne, wyżywienie i za zajęcia dodatkowe, ale umożliwia również zwroty za nieobecności dzieci oraz za zajęcia które się nie odbyły. Działanie systemu oparte jest o czytnik kart zbliżeniowych, dzięki któremu rejestrowany jest czas obecności dziecka w placówce.

Dzięki programowi możemy sporządzić oraz wydrukować niemal gotową do podpisu umowę z rodzicami opiekunami prawnymi, dzięki której każde dziecko rozliczane jest indywidualnie. Każdemu z dzieci możemy także przypisać nieograniczoną liczbę opiekunów, którzy po zarejestrowaniu swojej karty będą mogli rejestrować czas wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.

Na podstawie zarejestrowanych obecności dziecka w przedszkolu obliczane są należności które są generowane w comiesięcznym raporcie dla rodziców oraz w raporcie placówki. Raport ten można dostarczyć instytucjom zajmującym się kontrolą finansową lub księgowością placówek edukacyjnych w mieście.

Program SOHiS przedszkole umożliwia użytkownikom generowanie zestawiań takich jak:


• Wykaz obecności dla dziecka lub grupy za wybrany okres (godzina przyjścia/wyjścia oraz kto przyprowadził wyprowadził dziecko)
• Szczegółowy wykaz obciążeń,
•Wykaz aktualnie obowiązujących umów
• Raport dla MOPSu (w przypadku gdy dzieci korzystają z dofinansowania)
• Ostatni raport zawierający odpisy-kwoty, które należy zwrócić rodzicom/opiekunom prawnym po zakończeniu roku szkolnego.

Dzięki programowi możemy również sprawdzić, ile dzieci oraz w jakich grupach aktualnie przebywa w przedszkolu.