Ewidencja medyczna

Ewidencja medyczna to program umożliwiający tworzenie i przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) kuracjuszy. Dzięki niemu możliwe jest prowadzenie ewidencji wizyt kuracjusza oraz ordynowanie przeznaczonych dla niego badań i zabiegów. Moduł opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069). Warto zaznaczyć, że w przypadku zmian w przepisach, moduł zostanie odpowiednio zaktualizowany.

 

Co umożliwia program SOHiS ewidencja medyczna?

- sprawne i zgodne z przepisami poprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów

- pracownicy recepcji mogą zbierać podstawowe informacje o kuracjuszach już w momencie ich przyjazdu

- uzupełnianie danych kuracjuszy w oparciu o wywiad prowadzony w dyżurce przez pielęgniarki, a także w oparciu o pierwszą wizytę u lekarza

- utworzenie elektronicznej wersji historii choroby pacjenta

- tworzenie elektronicznych kart układu ruchu

-możliwość zdalnego ordynowania zabiegów, badań laboratoryjnych oraz leków przez lekarzy

- możliwość prowadzenia przebiegu pielęgniarskiego

- zdalny dostęp do wyników badań

- specjalny grafik dla pielęgniarek, umożliwiający odznaczanie leków, które już zostały podane pacjentom

- wydruk karty informacyjnej dla kuracjuszy KRUS i dla kuracjuszy pełnopłatnych

- tworzenie oraz wydruk recept i skierowań

 

Moduł ewidencja medyczna posiada dostęp do grafika obłożenia obiektu oraz księgi meldunkowej - konfigurowalny na poziomie uprawnień. Ułatwia to zarządzanie wszystkimi informacjami o kuracjuszach.

 

 

Planowanie zabiegów

Program planowanie zabiegów służy do generowania optymalnego rozkładu zajęć ordynowanych przez lekarzy dla kuracjuszy. Program uwzględnia wskazania lekarza, specyfikację gabinetów i stanowisk zabiegowych, warunki stawiane dla poszczególnych zabiegów a także preferencje i predyspozycje kuracjuszy.

Dla każdego kuracjusza powstaje i drukowana jest karta zabiegowa. Program posiada także dostęp do grafika obłożenia obiektu oraz księgi meldunkowej - konfigurowalny na poziomie uprawnień. Dane osobowe modułu bazują na informacji wprowadzonej przez pracowników recepcji.