Oprogramowanie SOHiS SPA przeznaczone jest dla wszystkich obiektów, które oferują swoim klientom korzystanie z różnego rodzaju zabiegów. Pozwala planować dowolne zabiegi z uwzględnieniem pomieszczeń, w których mają się odbywać. Może być wykorzystywane np. podczas planowania zabiegów kosmetycznych czy rehabilitacyjnych.

 

Planowanie zabiegów w programie SOHiS SPA odbywa się w formie grafiku. Program umożliwia tworzenie i drukowanie kart zabiegów. Obciążenia za zabiegi mogą być wystawiane ręcznie lub generowane automatycznie. Następnie przenoszone są do pokoju gościa hotelowego lub kuracjusza. Program SOHiS SPA korzysta z danych o gościu wprowadzonych na recepcji co zapewnia integralność danych w systemie. Dla osób z zewnątrz, które korzystają z zabiegów w danym obiekcie tworzone są dokumenty sprzedaży.